Davant la incertesa de les habilitats, competències o processos,  que hauran de ser necessàries al llarg d’aquest segle, o  si més no, durant els seus primers anys, que són els que ens ha tocat viure, ens podem preguntar: Cal ensenyar Matemàtiques?

M’agradaria fer una petita defensa dels motius pels quals em sembla molt interessant l’ensenyament/aprenentatge de les Matemàtiques.

Per quins motius cal ensenyar Matemàtiques?

Vull precisar que no cal especificar on les aprenem: Escola, casa o el carrer, tots poden ser espais d’aprenentatge. Ni amb qui les hem d’aprendre, poden ser companys d’escola, de feina, amics del carrer etc..

Em sembla tenir localitzats cinc motius importants al voltant dels quals pot girar la resposta a la pregunta que m’estic plantejant. Primer els enumeraré i després els desplegaré.

  1. El món evoluciona d’analògic a digital
  2. Treballs cada vegada més tècnics
  3. Raonament lògic i entreteniment
  4. Vida quotidiana
  5. Estètica

Primer aspecte, evolució d’analògic a digital. Aquest el considero en primer lloc, atès que crec que serà el primer que desapareixerà. El nostre entorn pràcticament ja s’ha transformat, tots els estris i eines ja utilitzen un suport digital. Segurament el que falta és la transformació de la nostra manera de pensar. Crec que això és el que passa en moltes revolucions, primer hi ha un canvi del entorn, i després la manera de pensar es va adaptant a aquest nou entorn en un procés més lent.

L’exemple que m’ha semblat més indicatiu d’aquest canvi, el vaig escoltar en una entrevista que van fer al doctor Josep Baselga en un programa de TV (podeu veure l’entrevista completa en aquest post). En aquesta entrevista, al voltant del minut 9, ens comenta que en l’hospital on treballa, Sloan Kettering Cancer Center, centre pioner en l’estudi i tractament d’aquest conjunt de malalties, cada cop necessiten més metges amb coneixements matemàtics i de computació. Per ells, el metge que necessiten, a partir de les seves necessitats consideren que el perfil del nou metge  ja no és el tradicional. Consideren doncs, que cal un canvi important en la formació inicial d’aquests professionals, introduint en les carreres de medecina aspectes matemàtics i computacionals importants. En les carreres o en possibles ampliacions.

Aquest canvi no és exclusiu de la medecina, en molts altres camps s’esta considerant que el que fa falta és un científic amb coneixement de tractament de dades. Impressionant l’exposició “BIG BANG DATA” al CCCB.

Anem al segon punt, els treballs als quals podran accedir seran cada vegada més tècnics.  En aquest punt vaig trobar una informació molt interessant a GOOGLE. En el seu procés de selecció de personal segueixen diversos criteris, com a totes les empreses, però el que buscant sobre tot en els seus candidats, és:

a) Habilitat per aprendre coses i per resoldre problemes.

b) Pensament lògic i estructurat. Per aprendre coses i per ser creatius.

c) Un cert coneixement social i artístic. Atès que les coses importants i interessants, sempre apareixen en la frontera entre els diversos coneixements.

Pel que fa als dos primers apartats, l’ajuda de les matemàtiques es fonamental. Resoldre problemes, habilitat per aprendre i tenir un pensament lògic i estructurat són competències que proporciona el treball en el món matemàtic.  Cert és que aquestes habilitats també es poden obtenir per altres vies, però, recordeu, que estem parlant de les matemàtiques.

En el proper post: raonament lògic i entreteniment, i vida quotidiana.