Cal fer estadística i cal fer una bona estadística a les nostres aules. Des de l’educació infantil fins al batxillerat.  Tal com diu Arthur Benjamin, el món que s’acosta serà un món dominat per les dades: com les obtenim, com les utilitzem, com les representem i com les interpretem. I no només nosaltres. I això no podem oblidar-ho.

Què diu el currículum? (Hem de tenir un punt de partida) Doncs que hi ha 4 punts importants:

1. Formular preguntes abordables amb dades. Cal remarcar la importància de fer bones preguntes

Mireu el següent fragment de la sèrie “Si primer ministre” al voltant de la manipulació de les enquestes. Què en podeu dir dels qüestionaris que es fan a les enquestes? Us heu trobat en situacions semblants? La introducció és d’Enric Brasó.És important valorar adequadament les dades, però també la manera com s’han obtingut.

 

 2. Recollida, organització i presentació de dades per respondre preguntes. Importància de la presentació de les dades.

Mireu els quadrats A i B de la següent imatge. Compareu-los. Comenteu la imatge. Després mireu la següent presentació del mateix problema. Què en podeu dir? Continueu pensant el mateix?

 

il·lusió òptica

La manera com es presenten les dades és molt important, i té molta relació amb els que ens volen dir o, amb el que podem interpretar quan mirem una imatge. Penseu en el següent gràfic publicat en un diari després d’unes eleccions.  Com l’interpretem?

 

     3.- Selecció i ús de mètodes estadístics per analitzar dades. Podem parlar de mesures de centralització i d’altres. Per exemple llegim el següent còmic extret del llibre “¡Ajá! Paradojas” de Martin Gardner, al voltant de la moda, la mitjana i la mediana.   “El engañoso término medio” .

Un exemple pràctic d’aquest mateix tema el podem veure en el següent vídeo d’un programa informatiu de “La sexta” d’aquest estiu on comparen la mitjana amb la mediana dels salaris.

Hi ha dues entrades interessants que poden ampliar el coneixement sobre aquests mètodes estadístics:  Gaussianos   ( Cuando hables de salarios…) i   Clara Grima  (Con medias y a lo loco).  Aquestes entrades ens enllacen amb el darrer apartat,

 

     4.- Treure conclusions i fer prediccions basades en dades. A continuació podeu llegir una sèrie de sentències estadístiques. Aquest darrer apartat ens portarà a discutir si sempre són certes , o només algunes vegades o mai. Estarà molt bé i serà molt interessant donar exemples per argumentar el nostre pensament.

     a) Si avui ha plogut, és igual de probable que plogui demà.

      b) En una escola sempre hi haurà dues persones que facin anys el mateix dia.

      c) En una escola cada dia hi haurà algú que faci anys.

      d) Seleccionem dues persones a l’atzar, una a Barcelona i l’altra a Calcuta. La de Barcelona viurà més anys que la de Calcuta.

       e) Si en un grup de 40 persones totes llencen dos daus, només hi haurà una persona que traurà un doble sis.

       f)  Si tirem un dau 100 vegades, traurem el mateix número d’uns que de sisos.

       g) Si llanço una moneda a l’aire 20 vegades, obtindré 10 cares i 10 creus.

       h) La mitjana, la mediana i la moda d’un conjunt de dades no poden tenir el mateix valor.

 

Seguir aquests quatre apartats ens ajudarà a fer bona estadística a classe, donant menys importància als processos de càlcul, que es podran fer amb l’ajut de calculadores i/o ordinadors, i molta més al procés estadístic global.

llaunes1